Kennis Gebaseerd Werken

 

 

 

Navigatiekoppelingen overslaan
Kennis Gebaseerd Werken
Geschiedenis
Inhoud
Auteurs
Bestellen
Contact

Kennis Gebaseerd Werken

De wereld bevindt zich aan het begin van de kenniseconomie. De erfenis van de industriële economie is op veel plaatsen nog merkbaar, maar het besef dat er veranderingen plaats dienen te vinden, groeit. In sommige hoogontwikkelde landen zijn deze veranderingen reeds ingezet.

Pencils

Werknemers in de hoogontwikkelde landen zijn tot nu toe voornamelijk opgeleid vanuit een industriële cultuur: specialisatie. Binnen de kenniseconomie is echter veel meer behoefte aan een integrale benadering. Die benadering is een aantal jaren geleden al begonnen met klantbenadering, burgerbenadering, patiëntbenadering enz. Langzaamaan is meer respect gegroeid voor de keuze van de klant, burger, patiënt enz. De omvang van wetten, regelgeving en bedrijfskennis heeft anno 2009 een dergelijke grootte aangenomen dat het niet langer mogelijk is deze ongestructureerde kennis met een enkel stel hersenen beheerst toe te passen. Vandaar dat er naar een mogelijkheid gezocht is kennis associatief te kunnen representeren in een computer, zodat de kennisbank op een intelligente manier ondervraagd kan worden.

Maar hoe krijgen we de kennis in een associatieve vorm? Dat vraagt dat de voornaamste kennisopstellers, de business architecten, de business analisten en de knowledge engineers kennis associatief leren ontwikkelen. Het werken met associatieve kennis is in KGW centraal gesteld. Het is de verwachting van de auteurs dat het proces van opname van KGW ongeveer langs dezelfde lijnen verloopt als de opname van de automatisering. De auteurs zijn er volledig van overtuigd dat KGW zijn intrede aan het doen is en aan een niet te stoppen opmars is begonnen. Zij zijn ook volledig overtuigd, gebaseerd op jarenlange waarnemingen, dat organisaties die productief willen werken, spoedig KGW ontdekken als het meest interessante hulpmiddel om structureel en gedurende vele jaren de productiviteit te kunnen verhogen.

Book1

KGW zal dezelfde ontwikkeling doormaken als bijvoorbeeld duurzaam ondernemen: eerst alleen voor een piepkleine minderheid, maar na verloop van tijd springen ook de grote spelers op de trein.